Leipzig

Weihnachtsoratorium

“Jauchzet, frohlocket!” is de titel van een lezing over het Weihnachtsoratorium.

Het feest van de geboorte van Christus is in de muziekgeschiedenis vele malen getoonzet. Bij Johann Sebastian Bach leidde dit tot een groots en omvangrijk werk.

Hoewel Bach het als een geheel heeft gecomponeerd, was het in zijn tijd bestemd voor zes achtereenvolgende feestdagen.

Tijdens de lezing ga ik onder andere in op de ontstaansgeschiedenis van het Weihnachtsoratorium, de structuur van het werk, de woord-toon relatie en de uitvoeringspraktijk.
De lezing wordt geïllustreerd met vele geluids- en videofragmenten.

Lezing Weihnachtsoratorium