Leipzig

Cantates van Bach

Van Bach zijn ruim 200 cantates bewaard gebleven. Het zijn werken van ongeveer 20 minuten tot een half uur die in de kerkdienst een plaats hadden. Maar de cantates die overgeleverd zijn, zijn van een grote schoonheid. Een aantal aria’s doet zeker niet onder voor die uit de Johannes- of Matthäus-Passion.

In deze lezing krijgt u een toelichting op Bachs werkwijze rond de cantates. Ook belicht hij een aantal cantates in detail met behulp van audio- en videofragmenten.

Laat u verrassen door die prachtige cantates waarvan er vele onterecht bij het grote publiek onbekend zijn.

Cantates van Bach