Leipzig

Hohe Messe

De lezing over de Hohe Messe is getiteld: “Bachs muzikale testament”.

In deze lezing zal ik aan de hand van video- en geluidsfragmenten dieper ingaan op die achtergronden van dit meesterwerk van Bach. Ik behandel aspecten als: de lange ontstaansgeschiedenis, de opbouw, de woord-toonrelatie.

Ook de ontvangst van de Hohe Messe en de vroegere en huidige uitvoeringspraktijk komen aan de orde.

Hohe Messe